Usluge koje pružamo:

Pogrebne usluge i održavanje grobova

Održavanje zelenih površina

čišćenje snijega

Pogrebne usluge i održavanje groblja

Pogrebne usluge i održavanje groblja predstavlja skup djelatnosti čija je svrha pružanje navedenih usluga stanovnicima Općine Podgorač. Navedenim uslugama obuhvaćeno je devet naselja Općine Podgorač.

Pogrebne usluge i usluge održavanja obuhvaćaju:

UKOP

Ukop i ispraćaj pokojnika.

GROBNA NAKNADA

Dodjela grobnih mjesta i grobna naknada.

KOŠNJA

Košnja i briga o zelenim površinama groblja.

UKLANJANJE RASLINJA

Uklanjanje raslinja i obrezivanje stabala.

Održavanje zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina predstavlja skup komunalnih djelatnosti čija je svrha uređenje okoliša na području Općine Podgorač. Javne zelene površine obuhvaćaju groblja, parkove i dr.

Održavanje zelenih površina obuhvaća:

KOŠNJA

Košnja i briga o zelenim površinama groblja.

UKLANJANJE RASLINJA

Uklanjanje raslinja i obrezivanje stabala.

Čišćenje snijega

Čišćenje snijega predstavlja skup komunalnih djelatnosti čija je svrha čišćenje i održavanje prohodnosti nogostupa na području Općine Podgorač tijekom zimskih mjeseci.

Čišćenje snijega obuhvaća:

Čišćenje nogostupa
Čišćenje snijega na nogostupima